STEP

STEP, Student Trainee Exchange Programme, on ELSAn oma ja vain ELSAn jäsenille suunnattu työharjoitteluohjelma, joka välittää kansainvälisiä työharjoittelupaikkoja oikeustieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille juristeille. Hakeminen edellyttää siis ELSAn jäsenyttä, mutta jäseneksi liittymisen ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen STEP-harjoitteluun hakeminen on hakijalle täysin maksutonta.

Suurin osa harjoitteluista suoritetaan Euroopassa, mutta jotkin harjoittelupaikat voivat sijaita myös Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa.STEP-työharjoittelupaikat julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä STEP Newsletterissä, joka löytyy sähköisessä muodossa ELSA Internationalin nettisivuilta. Mahdollisuus hakea harjoitteluun on juuri Newslettereiden ilmestymisen aikaan, siis kahdesti vuodessa.

On hyvä pitää mielessä, että harjoittelupaikkoja tarjotaan ympäri vuoden ja harjoittelujaksot voivat sijoittua mihin vuodenaikaan tahansa riippumatta siitä, kummassa Newsletterissä ne julkaistaan – kannattaakin siis seurata molempien Newslettereiden tarjontaa, vaikka toiveena olisikin päästä harjoitteluun johonkin tiettyyn aikaan vuodesta!

Harjoittelujaksoja on tarjolla monenlaisissa lakialaan liittyvissä paikoissa, esimerkiksi lakifirmoissa, erilaisissa järjestöissä, tuomioistuimissa tai yliopistoissa. Harjoittelupaikkatarjonta vaihtelee aina hakuajankohdan mukaan. Harjoitteluiden kesto vaihtelee kahdesta viikosta kahteen vuoteen, mutta tavallisesti harjoittelujakso kestää noin kuukauden. Myös harjoittelutehtävien vaativuus ja vastuullisuus, harjoittelijalle asetetut tiedolliset ja taidolliset vaatimukset sekä harjoittelusta maksettava palkka vaihtelevat paikasta riippuen. Harjoittelupaikkakohtaiset tiedot löytyvät aina Newsletteristä kunkin harjoittelupaikkailmoituksen kohdalta.

ELSA avustaa hakijoita sekä hakuprosessissa että harjoittelupaikan vastaanottamisessa ja kohdemaahan asettumisessa. Paikallinen STEP-vastaava ohjaa ja avustaa hakijaa hakuprosessin läpikäymisessä ja vastaa kaikkiin hakemiseen liittyviin kysymyksiin. Kun harjoittelijavalinnat on tehty, kohdekaupungin STEP-vastaava avustaa harjoittelijaa kaikin puolin uuteen maahan asettumisessa, esimerkiksi asunnon hankkimisessa ja paperitöissä. ELSA varmistaa myös, että harjoittelijalle on tarjolla sosiaalista ohjelmaa!

Harjoittelumahdollisuuksista ja hakuajoista saat varmimmin ja nopeimmin tietoa liittymällä ELSA Turun sähköpostilistalle ja seuraamalla ELSA Internationalin STEP-sivustoa.