Avustus

Tiesitkö, että ulkomaisiin tapahtumiin osallistuakseen ELSA Turun jäsenet voivat hakea rahallista tukea ELSA Turulta? Tukea voidaan myöntää korkeintaan 100 euroa tapahtumaa kohden, kuitenkin enintään 200 euroa vuodessa.
Alla ohjeet jäsenelle myönnettävän tuen hakemiseksi ulkomaiseen ELSA-tapahtumaan osallistumiseen sekä matka- ja osallistumistukiohjesääntö.

Yhdistyksen jäsenen tulee hakea tukea vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan ELSA Turku ry:n hallitukselle. Hakemuksesta täytyy käydä ilmi seuraavat tiedot:

  1.  arvio matkan aiheuttamista kokonaiskustannuksista (matkakulut, majoituskulut, osallistumismaksut, jne.)
  2.  matkan kesto
  3.  toivottu tuen määrä
  4.  hakijan nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero
  5.  tilinumero sekä
  6.  hakemuksen päivämäärä.

Lisäksi hakemukseen täytyy liittää kopiot tositteista, jotka todistavat matkaa koskevan maksun suorittamisen ja joista ilmenee riittävä määrä matka- tai osallistumiskustannuksia: tuen hyväksymiseksi tositteilla olevien kustannusten määrän tulee olla vähintään yhtä suuri kuin toivotun tuen määrä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tositetta yli 100 euron lentolipuista tai otetta yli 100 euron tilisiirrosta, jos toivottu tuen määrä on 100 euroa. Muun muassa matkaan liittyvä lasku ei ole tässä tarkoitettu tosite.

Hakemus ja sen liitteet tulee toimittaa hyvissä ajoin yhdistyksen hallitukselle joko sähköpostitse tai postitse. Mikäli hakemus ei ole saapunut hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen tuen kohteena olevan tapahtuman tai matkan alkua, voidaan tuen määrää alentaa, tuki evätä tai tuen maksaminen voi viivästyä.

Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen tuen myöntämisestä ja määrästä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätöksen sisällöstä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla tai puhelimitse.

Hallituksen sähköpostiosoite: hallitus(at)elsa-turku.fi